เพลงรักเพลงหนึ่ง เล่นดนตรี งานแต่งงานที่โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ

ชื่อ เพลงรักเพลงหนึ่ง
เล่นดนตรีงานแต่งงาน
สถานที่ โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ (Prince Palace Hotel) ห้องราชาบอลรูม
ภาพสถานที่แต่งงาน ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ (Prince Palace Hotel) 
ห้องใหญ่ และจอฉาย lcd projector ใหญ่มากๆครับ


Leave a comment

Your email address will not be published.


*